Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Rozšíření stokové sítě v obci Háj ve Slezsku - III.etapa

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000208
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem plnění zakázky je rozšíření systematické kanalizace v obci Háj ve Slezsku v místní části Chabičov. Jedná se o provedení stoky A, která bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v obci ukončenou na stávající centrální ČOV obce Háj ve Slezsku. Na stoku budou pomocí tvarovek respektive přímo do šachet napojeny kanalizační přípojky. Celková délka stoky A je 141,7 m z materiálu PP DN 300. Nově navržené kanalizační přípojky jsou z materiálu PP DN 150 v délce 9,5 m, z materiálu PP DN 200 v délce 11,5 m a propojení z materiálu PP DN 150 v délce 1 m, z materiálu PP DN 200 v délce 3 m.
 • Předpokládaná hodnota
  2 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  7.11.2012 07:53:34
 • Poslední změna
  14.8.2013 10:51:52, Háj ve Slezsku
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)