Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Komunikace a IS v území nad ulicí Mírová, Háj ve Slezsku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000012
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušený režim
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Stavební objekt zahrnuje výstavbu nové místní obslužné komunikace s asfaltovým povrchem v délce 226 m navazující na stávající komunikaci v délce 94,0 m v obci Háj ve Slezsku - Chabičov. Z této komunikace budou následně zřízeny jednotlivé vjezdy k RD. Šířka komunikace bude navržena 5,5 m mezi obrubami. Součástí nové komunikace bude obratiště v délce 9 m umožňující případné otočení nákladního vozu – odvoz domovního odpadu. Umístění obratiště je na pozemku par. č. 485, 496.

  V souběhu s návrhovou i opravovanou komunikací bude realizován chodník s povrchem zámkové dlažby v šířce 1,5 m a délce 226 m. Projekt zahrnuje i realizaci vodovodu, vodovodních přípojek, kanalizace, plynovodu plus přípojek a VO.

  Projekt řeší následující SO:

  SO 01 – Příjezdová komunikace
  SO 02 – Chodník
  SO 03 – Vodovod
  SO 03.1 – Vodovodní přípojky
  SO 04 – Kanalizace jednotná
  SO 05 – Plynovod STL + přípojky
  SO 07 – Kabelové vedení VO

  Blíže viz Projektová dokumentace – příloha č. 6 zadávací dokumentace.
 • Předpokládaná hodnota
  7 323 326,95 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  3.9.2018 15:04:16
 • Poslední změna
  31.1.2019 08:38:33, Háj ve Slezsku
 • Lhůta pro podání nabídek
  19.9.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)