Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce chodníků v obci Háj ve Slezsku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000002
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Řešené úseky chodníků se nachází na ulici Vančurova, v intravilánu místní části Smolkov, podél vozovky silnice III. třídy č. 4673 a na ulici Pod Ostrou Hůrkou, v intravilánu místní části Chabičov, podél vozovky silnice III. třídy č. 4668. Na ulici Pod Ostrou Hůrkou je začátek úpravy rekonstrukce chodníku v křižovatce s místní komunikací Mírovou, konec se nachází před křižovatkou silnice III/4668 s místní komunikací Sokolskou. Na ulici Vančurova je začátek úpravy rekonstrukce chodníku na konci místní části Smolkov před obcí Háj ve Slezsku, konce úpravy se nachází před křižovatkou silnic III/4673 a III/4667 (ulice Vančurova x Hřbitovní).
 • Předpokládaná hodnota
  1 558 325,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  13.4.2018 10:27:30
 • Poslední změna
  13.4.2018 10:27:30, Háj ve Slezsku
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz
 • Další informace
  1. Háj ve Slezsku – Smolkov (chodník na ulici Vančurova)
  Katastrální území: Smolkov
  Parcelní číslo: 851
  Vlastnické právo: Obec Háj ve Slezsku

  2. Háj ve Slezsku – Chabičov (chodník na ulici Pod Ostrou Hůrkou)
  Katastrální území: Chabičov ve Slezsku
  Parcelní číslo: 1502 (silnice)
  Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj
  Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  Parcelní číslo: 1507, 472/2
  Vlastnické právo: Obec Háj ve Slezsku

  3. Háj ve Slezsku – Smolkov (vodorovné dopravní značení A12b Děti)
  Parcelní číslo: 839/1
  Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj
  Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)