Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Stavební úpravy ulice Gudrichova, Háj ve Slezsku - Lhota

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000010
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Jedná se o opravu místní komunikace ulice Gudrichova v Háji ve Slezsku, místní části Lhota.
  Předmětná komunikace (ul. Gudrichova) se nachází na parc. č. 109/2, 109/35 v k.ú. Lhota u Opavy. Komunikace, která slouží jako obslužná komunikace obce , je napojena na stávající ulici Komenského (parc. číslo 207/2) a na ulici K Mlýnu (parc. číslo 208).

  Stavební úpravy stávající komunikace spočívají v provedení stavebních úprav povrchu vozovky, obrub lemujících tuto komunikaci a vjezdů na přilehlé pozemky. Šířkové parametry komunikace, ani její umístění se nemění. Bude odstraněna stávající obrusná a podkladní asfaltová vrstva vozovky, obruby a zpevněné plochy stávajících vjezdů. Poté bude v tl. 150mm provedeno rozrušení podkladu pod dvěma finálními vrstvami a provedeno dorovnání nivelety vozovky, dle navrženého podélného profilu; zhutnění na požadovanou únosnost. V další fázi budou provedeny nové obruby vozovky, ve stávajícím umístění a následně nová podkladní a obrusná asfaltová vrstva vozovky. Budou vydlážděny zpe
 • Předpokládaná hodnota
  4 707 460,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  10.10.2017 09:35:19
 • Poslední změna
  20.6.2018 13:42:09, Háj ve Slezsku
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)