Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Stavební úpravy hřiště ZŠ Háj ve Slezsku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000014
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je následující – modernizace a dispoziční úprava běžeckého oválu – atletické a běžecké čtyř-dráha z polyuretanového povrchu, rozběhová výseč skoku vysokého z polyuretanového povrchu, hod kriketovým míčkem, doskočiště skoku dalekého z křemičitého písku a rozběhová dráha skoku dalekého z polyuretanového povrchu, vybudování nového multifunkčního hřiště z akrylátové stěrky včetně oplocení, zpevněné plochy – chodník z betonové zámkové dlažby, vrh koulí – asfaltobeton, osazení městského mobiliáře – lavičky, úprava cvičného fotbalového hřiště – přírodní trávník, nové ochranné sítě za brankami, položení volně ložených kamenů, osazení sportovních herních prvků – bradla, ručkovadlo, sedy a lehy, trojitá hrazda, lanová pyramida, demolice stávajících betonových opěrných stěn a venkovních schodišť, štěrkopískový chodník okolo rozběhové dráhy pro skok daleký, nové vnější schodiště, vytvoření drenážního systému pro odvod povrchových vod, demontáž stávajícího mobiliáře hřiště – šplh, víceúčelo
 • Předpokládaná hodnota
  8 851 430,38 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  26.9.2017 11:16:24
 • Poslední změna
  11.7.2018 07:45:51, Háj ve Slezsku
 • Lhůta pro podání nabídek
  16.10.2017 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz
 • Další informace
  Zadavatel požaduje, aby byl předmět této veřejné zakázky realizován ve dvou samostatných etapách, přičemž první z nich bude realizována v roce 2017 a druhá pak následně v roce 2018. Mezníkem mezi jednotlivými etapami bude výše prostavěnosti na stavbě, kdy zadavatel stanovuje, že jakmile dosáhne prostavěnost výše 3,8 mil. Kč včetně DPH, bude ukončena 1. etapa a v roce 2018 pak bude následovat 2. etapa, kdy budou dokončeny veškeré zbývající smluvně sjednané práce.
  Zahájení plnění zakázky – 1. etapa: nejdříve od 1.11.2017 a předání staveniště
  Zahájení plnění zakázky – 2. etapa: nejdříve od 2.1.2018
  Ukončení díla – 1. etapa: dle nabídky uchazeče, nejpozději do 15.12.2017
  Ukončení díla – 2. etapa: dle nabídky uchazeče, nejpozději do 10.7.2018

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)