Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Oprava galerie kaple Háj ve Slezsku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000015
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmět zakázky:

  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celého objektu kaple v Háji ve Slezsku, odstranění příčin stavebních poruch a výměna, popřípadě renovace již nefunkčních či stavebně narušených částí stavby.

  Konkrétně se jedná o:

  • úpravy spodní stavby – odstranění neprodyšných povrchů vně stavby, oddrenážování s napojením drenáže do dešťové kanalizace, výměna stávající podlahy a provedení nové s jejím zateplením a drenážní vrstvou – tyto všechny úpravy budou sloužit ke snížení hladiny podzemní vody a tím i k částečné eliminaci vzlínání vody do zdiva, stejně tak u venkovních zpevněných ploch provést dlažby žulovou kostkou nebo zámkovou dlažbou do písku s většími spárami, které umožní „dýchání“, těmito úpravami nedojde k zásahu do stávajícího živičného povrchu komunikace.

  • oprava a odizolování nadzákladového zdiva bude podřezáním a následně vložením živičné hydroizolace. V případě, že soklové zdivo bude smíšené a nebude možno provést podřezání, pak bude nutno přistoupit k jeho odizolování pomocí injektážních vrtů a následné výměně vnitřních i vnějších omítek do výšky 2-3m za omítky speciální sanační trasové Baumit.

  • oprava popř. výměna vnějších a vnitřních omítek v rozsahu dle výkazu výměr – a provedení nové vápenné hrubé omítky vevnitř věže.
 • Předpokládaná hodnota
  1 362 700,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  15.7.2016 08:12:11
 • Poslední změna
  5.10.2016 17:59:01, Háj ve Slezsku
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)