Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Stavební úpravy komunikace a zřízení zpevněných ploch na ul. Družstevní - Háj ve Slezsku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000005
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Záměrem stavebníka je oprava vozovky a chodníků místní komunikace ul. Družstevní v obci Háj ve Slezsku, vč. zřízení nových zpevněných ploch pro odstavování vozidel obyvatel přilehlých vícepodlažních bytových domů.

  Toto výběrové řízení řeší první část realizace, která spočívá ve vybudování zpevněných ploch pro kolmé stání 38 osobních vozidel, které bude provedeno s krytem z betonových zámkových dlaždic 200/165mm tl. 80mm barvy šedé. Nové zpevněné plochy pro odstavování vozidel budou umístěny v prostoru zatravněného ostrůvku. Celkově se jedná o 3 zpevněné plochy (2x 45,0/5,0m + 1x7,0/5,0m). Příčný sklon zpevněných ploch bude 1 – 3% s odvedením srážkových vod do vsakovacího rigolu, ve kterém budou osazeny zapuštěné betonové žlábkové tvárnice 210/280mm tl. 100 mm. Zpevněné plochy budou po obvodu lemovány silničními betonovými obrubníky 15/25 s převýšením nad povrchem zpevněných ploch+12cm. Na rozhraní mezi betonovou dlažbou zpevněných ploch a asfaltovým krytem vozovky budou osazeny zapuštěné betonové obrubníky. Obsahem realizace budou tedy zpevněné plochy, vsakování a přeložka vedení veřejného osvětlení – viz projektová dokumentace.
 • Předpokládaná hodnota
  1 450 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  20.6.2016 08:48:23
 • Poslední změna
  5.10.2016 18:00:32, Háj ve Slezsku
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)