Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Stavební úpravy objektu parc.č. 87 ( zámek ) k.ú. Smolkov - instalace stolového výtahu

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000028
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Jsou navrženy stavební úpravy stávajícího objektu Domova pro seniory Ludmila spočívající ve vložení nového stolového výtahu, který nově spojí kuchyňský provoz v 1.pp (m.č. 0.16) s chodbou v 1.np (m.č. 1.10). Stavebními úpravami bude dotčena stávající koupelna (m.č. 1.09 ). Koupelna bude kompletně rekonstruována s ohledem na soudobé požadavky na hygienu v provozech pro těžce pohybově postižené osoby. Stavební práce na vsazení výtahu do stávající budovy budou spočívat především v odstranění jednoho kompletního segmentu křížové stropní klenby mezi 1.pp a 1.np. Vznikne tak prostor pro vsazení výtahu. Okolo otvoru pro výtah bude provedena nová stropní konstrukce ze železobetonové stropní desky, která bude usazena na stávající nosné stěny. Stávající dveře do koupelny (m.č. 1.09 ) kolidují s navrhovaným umístěním výtahu – budou zrušeny. Nové dveře budou umístěny do nové polohy. Nadpraží pro nové dveře v nové poloze a pro dveře výtahu budou podchyceny za pomocí nových ocelových válcovaných profilů. Nově budou v místnostech provedeny instalace vnitřních rozvodů- vody, odpadů, vytápění a elektro instalace.
 • Předpokládaná hodnota
  980 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  30.11.2015 14:42:00
 • Poslední změna
  20.6.2016 08:51:17, Háj ve Slezsku
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)