Profil Zadavatele - Obec Háj ve Slezsku

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 218990
Název profilu zadavatele: Obec Háj ve Slezsku (http://www.hajveslezsku.cz)
profilu zadavatele: 00300021
« Zpět na vypsané VZ

Rozšíření stokové sítě v obci Háj ve Slezsku - III.etapa, stoka B

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000021
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  V rámci stavebního objektu je navržena výstavba jednotné kanalizace délky 117 m. Jedná se o výstavbu kanalizace v ul. Na Hájku, která bude napojená na stávající stoku Dc jednotné kanalizace v ul. V Olšinách. Nová stoka umožní odkanalizování části rodinných domu ul. Na Hájku. Trasa stoky B začíná v prostoru křižovatky ulice V Olšinách a ulice Na Hájku napojením na stávající stoku Dc, parc.č.595, kříží vodní tok Hrabyňka ( Kremlička ) parc.č.1511, prochází soukromým pozemkem – parc.č.535 a dále je vedena v kraji komunikace ul. Na Hájku – parc.č. 858 k.ú. Smolkov.
  Křížení vodního toku je navrženo pomocí kanalizační shybky.Na stoku bude pomocí tvarovek respektive přímo do šachet napojeno 6 nových kanalizačních přípojek z RD.
 • Předpokládaná hodnota
  2 600 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  9.9.2015 15:08:42
 • Poslední změna
  9.10.2015 12:43:56, Háj ve Slezsku
 • Kontaktní osoba
  Martin Šmehýl, tel: 553773322, smehyl@hajveslezsku.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)